Onze copyright bescherming van teksten en verhalen op Erotiki

Om onze teksten, verhalen, pagina's en websites te beschermen maken we gebruik van Copyscape.

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape

Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, verspreid, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, microfilm, downloading naar andere websites, databases of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Erotiki.nl

Van sommige informatie op deze site ligt het auteursrecht bij derden. Het betreft hier dan alle affiliate links of webcontent die worden aangeleverd door de sponsorprogramma's. Van sommige foto's ligt het copyright bij het betreffende affiliate programma.

In het geval dat we constateren dat het copyright worden geschonden ondernemen we gerechtelijke stappen!